OTOK LASTOVO

Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Ubli, otok Lastovo

Luka Ubli
NAZIV
PROJEKTA:
Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Ubli, otok Lastovo

OPIS
PROJEKTA:
Projekt uključuje izgradnju novog trajektnog pristana s priveznom obalom u duljini 110 m i rampom za ukrcaj i iskrcaj vozila, produljenje postojeće obale za trajekte od 54,48 m, uređenje kopnenih i operativnih prometnih površina, kao i cestovni spoj luke sa županijskom cestom Ž6230 (koja će biti u općoj uporabi i otvorena za sve korisnike bez naplate).
CILJEVI
PROJEKTA:
Izgradnjom novog trajektnog pristana osigurat će se uvjeti za sigurniji prihvat trajektnih i brzobrodskih plovila u luci Ubli što će pozitivno utjecati na povećanje sigurnosti prometovanja te na redovito održavanje pomorskog prometa. Produljenjem postojeće operativne obale povećat će se kapaciteti luke što će pozitivno utjecati na smanjenje zakrčenosti.

7.838.727,80 EURA

Ukupni prihvatljivi troškovi

6.662.918,63 EURA

EU bespovratna sredstva

Antun Banovac

ravnatelj

Novosti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda