BRODSKA LEŽARINA

STAVKA OSNOVA IZNOS
u kunama
Putnicka plovila za višednevna
izletnička putovanja u domaćoj plovidbi
Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom
dužnom metru plovila
8,00
Plovila za prijevoz putnika Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom
dužnom metru plovila
25,00
Plovila za prijevoz tereta Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom
dužnom metru plovila
20,00
Brodovi na kružnim putovanjima u
međunarodnoj plovidbi
Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom
dužnom metru plovila
45,00
Ribarska plovila Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom
dužnom metru plovila
3,00

7. ZIMOVANJE

DULJINA BRODA IZNOS U KUNAMA MJESEČNO
do 6,00 m 300,00
do 6,00 m 400,00
do 10,00 m 500,00
do 12,00 m 700,00
do 14,00 m 900,00
do 16,00 m 1100,00
do 18,00 m 1300,00
do 20,00 m 1500,00
do 25,00 m 1700,00
do 30,00 m 2000,00
do 35,00 m 2500,00
iznad 35,00 m po metru 100,00

LUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr