1. MEĐUNARODNI (LINIJSKI) PUTNIČKI PROMET

STAVKA OSNOVA IZNOS
u unama
Putnik po broju 12,00
Osobni automobil po komdu broju 12,50
Motocikl, skuter, moped po komdu broju 7,50
Motocikl s prikolicom, prtljažna kolica po komdu broju 14,00
Kombi, kamp kućica, trajler, karavan – do 5 m dužine po komdu broju 17,00
Kombi, kamp kućica, trajler, karavan – preko 5 m dužine po komdu broju 18,00
Autobus do 30 mjesta po komdu broju 40,00
Autobus po komdu broju 45,00
Teretno vozilo – do 14 m po komdu broju 45,00
Teretno vozilo – preko 14 m po komdu broju 55,00

2. LOKALNI PUTNICKI LINIJSKI PROMET

STAVKA OSNOVA IZNOS
u kunama
Putnik po broju 6% od iznosa putne isprave
Osobni automobil po komdu broju
Motocikl, skuter, moped po komdu broju
Motocikl s prikolicom, prtljažna kolica po komdu broju
Kombi, kamp kućica, trajler, karavan – do 5 m dužine po komdu broju
Kombi, kamp kućica, trajler, karavan – preko 5 m dužine po komdu broju
Autobus do 30 mjesta po komdu broju
Autobus po komdu broju
Teretno vozilo – do 14 m po komdu broju

3.a. BRODOVI NA KRUŽNIM PUTOVANJIMA - domaća plovidba

STAVKA OSNOVA IZNOS
u kunama
Plovila za višednevne izlete po metru LOA 4,00
Plovila za jednodnevne izlete i
taxi plovila
po metru LOA 2,00

3.b. PAUŠALNO PLACANJE GODIŠNJE PRISTOJBE

Brod registriran do 10 putnika Registrirani putnik 85,00
Brod registriran od 11 do 20 putnika Registrirani putnik 100,00
Brod registriran preko 21 putnika Registrirani putnik 140,00

3.b. BRODOVI NA KRUŽNIM PUTOVANJIMA (meunarodna plovidba)

STAVKA OSNOVA IZNOS (kn)
  BRT-dg BRTgg
  do 4000  1100,00
  od 4001 do 6000  0,28 kn/BRT
  od 6001 do 10000  0,27 kn/BRT
  od 10001 do 15000  0,26 kn/BRT
  od 15001 do 20000  0,25 kn/BRT
  od 20001 do 25000  0,24 kn/BRT
  od 25001 do 30000  0,23 kn/BRT
  od 30001 do 35000  0,22 kn/BRT
  od 35001 do 40000  0,21 kn/BRT
  od 35001 do 40000  0,20 kn/BRT
  od 50001 do 60000  0,19 kn/BRT
  od 60001 do 70000  0,18 kn/BRT
  od 70001 do 80000  0,17 kn/BRT
  od 80001 do 90000  0,16 kn/BRT
  od 90001 do--------  0,15 kn/BRT
Brodovi na sidrištu 50% iznosa po BRT za brodove vezane uz obalu + 100 % pristojba po osnovi putnik
Pristojba za upotrebu obale po osnovi putnika
po putniku u tranzitu putnik 5,00 kn
po ukrcanom/iskrcanom putniku putnik 10,00 kn
Pristojba za upotrebu obale po osnovi clanova posade
Izmjena posade 50% tarife po ukrcanom/iskrcanom putniku

4. TERETNI PROMET

STAVKA OSNOVA IZNOS (kn)
Cement, ugljen, koks, željezna ruda, kvarcni pijesak, boksit, i druge rude nedjeljiva tona 2,88
Glinica, petrolkoks, staro željezo, fosfati, kalij klorid, monoamonijev fosfat nedjeljiva tona 4,60
Žitarice, uljarice nedjeljiva tona 5,75
Umjetna gnojiva nedjeljiva tona 4,90
Granulirani kamen, pijesak, piljevina nedjeljiva tona 2,60
Ostali rasuti tereti, asfalt nedjeljiva tona 5,75
Tekući teret – pitka ili tehnološka voda nedjeljiva tona 0,50
Tekuci tereti – vino, ocat, vinski destilati, bitumen tekući, jestiva ulja, maziva ulja i masnoće vegetabilnog
porijekla, latex, kemikalije i melasa
nedjeljiva tona 6,90
Nafta i naftni derivati nedjeljiva tona 7,50
Drvo nedjeljiva tona 7,80
Živa stoka nedjeljiva tona 8,05
Kontejneri nedjeljiva tona 5,75
Južno voće, banane nedjeljiva tona 6,33
Ostali generalni tereti nedjeljiva tona 7,20
Vozila, vozila s teretom nedjeljiva tona 10,06
po putniku u tranzitu nedjeljiva tona 5,00 kn
Eksplozivi i drugi opasni tereti nedjeljiva tona 15,24

5. PLOVILA KOJA KORISTE LUKU DOK OBAVLJAJU RAZLIČITE RADOVE
( uz prethodnu najavu lučkoj upravi)

Po nedjeljivom metru dužnom 6,00 kn

LUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr