Temeljem članka 20. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja,, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda NN br. 94/07 Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI LUČKIH PRISTOJBI

Članak 1.

Odluka o visini lučkih pristojbi koju je Upravno vijeće usvojilo na svojim sjednicama od 28.04.2015. i 08.11.2016., mijenja se na način da članak 10 glasi:.
Sukladno kriterijima predviđenim „Pravilnikom o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke, načinu dodjele i plaćanju veza" luke u nadležnosti Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije se dijele u dvije kategorije.

Luke prve kategorije su: Cavtat, Mlini, Srebreno, Slano, Doli, Mali Ston, Ston, Broce, Drače, Žuljana, Trstenik, Trpanj, Lovište, Brna, Lumbarda, Zaklopatica, Ubli, Pomena, Okuklje, Prožura, Blace, Mala Pošta, Metković.

Luke druge kategorije su sve ostale luke.

Članak 2.
PRILOG 3. mijenja se na način da sada glasi:

PRILOG 3

VISINA LUČKIH PRISTOJBI ZA STALNI VEZ NA KOMUNALNOM DIJELU LUKE
            Pristojba za stalni vez na komunalnom dijelu luke se plaća u godišnjem iznosu po nedjeljivom dužnom metru plovila preko svega. (Svaki započeti metar plaća se kao puni metar)

KATEGORIJA
LUKE

UZ OBALU

UZ NEUREĐENU OBALU

SIDRIŠTE

Prva

200,00

180,00

140,00

Druga

120,00

100,00

80,00

Brod/brodica namijenjen za gospodarstvo, posebice za gospodarski ribolov i prijevoz putnika plaćaju 50% od naknade.
Umirovljenici plaćaju 50% naknade, za ostvarenje prava potrebno je lučkoj upravi dostaviti dokaz o statusu umirovljenika ili kopiju odreska zadnje mirovine.
U lukama iz nadležnosti ove Lučke uprave plaća se pristojba za suhi vez - smještaj plovila na kopnenom dijelu lučkog područja kako slijedi:

 

DUŽINA BRODICE

Luke prve kategorije

Ostale luke

do 3 m

117,00

82,00

3-4 m

156,00

109,00

4-5 m

175,00

123,00

5-6 m

215,00

150,00

6-7 m

253,00

177,00

7-8 m

273,00

191,00

8-9 m

312,00

218,00

9-10 m

351,00

246,00

10-11 m

370,00

260,00

11-12 m

410,00

286,00

12-13 m

429,00

300,00

13-14 m

468,00

328,00

14-15 m

507,00

355,00

U periodu od 1. studenoga do 30. travnja plaća se pristojba navedena u odnosnoj koloni za cijeli period, a u preostalom dijelu godine pristojba iz odnosne kolone primjenjuje se u mjesečnom iznosu.

Članak 3.
PRILOG 4. mijenja se na način da sada glasi:
PRILOG 4

VISINA  LUČKIH PRISTOJBI ZA PLOVILA NA NAUTIČKOM  DIJELU LUKE
Pristojbe za vez za luku  Cavtat utvrđuje se u slijedećim iznosima:

Duljina-m.

U periodu
 od 01.05. do 01.10. 

Ostali mjeseci

Plovila duljine do 18 m

900,00 kn po nedjeljivom danu

30,00 kn po
nedjeljivom metru duljine i danu

Plovila duljine do 30 m

50,00 kn po
nedjeljivom metru duljine i danu

30,00 kn po
nedjeljivom metru duljine i danu

Plovila duljine od
30 m - 50 m

70,00 kn po
nedjeljivom metru duljine i danu

50,00 kn po
nedjeljivom metru duljine i danu

Plovila duljine preko 50 m

90,00 kn po
nedjeljivom metru duljine i danu

70,00 kn po
nedjeljivom metru duljine i danu

Brodovi vezani u četverovez plaćaju iznos iz prethodnog stavka umanjen za 30 %.
Pristojba za vez u lukama Slano, Ston i Pomena:

Duljina-m.

U periodu
 od 01.05. do 01.10. 

Ostali mjeseci

Plovila do 20 metara duljine

40,00 kn po
nedjeljivom metru duljine i danu

30,00 kn po
nedjeljivom metru duljine i danu

Plovila preko 20 metara duljine

60,00 kn po
nedjeljivom metru duljine i danu

50,00 kn po
nedjeljivom metru duljine i danu

Brodovi vezani u četverovez plaćaju iznos iz prethodnog stavka umanjen za 30 %.
Kada brod / brodica koristi sidrište luke, plaćaju iznos iz prethodnog stavka umanjen za 50 %.

Pristojbe za vez u ostalim lukama  utvrđuju se u sljedećim iznosima:

Duljina - m.

U periodu
 od 01.05. do 01.10. 

Ostali mjeseci

Plovila do 20 metara duljine

30,00 kn po
nedjeljivom metru duljine i danu

20,00 kn po
nedjeljivom metru duljine i danu

Plovila preko 20 metara duljine

40,00 kn po
nedjeljivom metru duljine i danu

30,00 kn po
nedjeljivom metru duljine i danu

Brodovi vezani u četverovez plaćaju iznos iz prethodnog stavka umanjen za 30%.
Kada brod / brodica koristi sidrište luke, plaćaju iznos iz prethodnog stavka umanjen za 50 %.

Pristojba za sidrenje u luci Cavtat utvrđuje se u sljedećim iznosima:

Duljina - m.

U periodu
 od 01.05. do 01.10. 

Ostali mjeseci

Plovila do 15 metara duljine

400,00 kn po
nedjeljivom danu

200,00 kn po
nedjeljivom danu

Plovila do 30 metara duljine

1.000,00 kn po
nedjeljivom danu

500,00 kn po
nedjeljivom danu

Plovila preko 30 metara duljine

2.000,00 kn po
nedjeljivom danu

1.000,00 kn po
nedjeljivom danu

Ukoliko plovilo koristi sidrište luke u vremenu do četiri sata plaća iznos iz prethodnog stavka umanjen za 50 %.

Pristojba za vez na sidrenom sustavu - plutačama u luci Prožura utvrđuje se u sljedećim iznosima:

Duljina - m.

Za korištenje do 24 sata 

Za korištenje do 4 sata

Plovila do 13 metara duljine

250,00 kn

150,00 kn

Plovila preko 13 metara duljine

350,00 kn

200,00 kn

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave na oglasnoj tabli Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije.

 

                                                                                              Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                              Bruno Koludrović v.r.

 

Odluka objavljena na oglasnoj tabli Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije dana 30.11.2016. god.
Odluka stupila na snagu dana 08.12.2016. godine


LUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr