LUKA:Brna

Latitude:42.9051

Longitude:16.858

   Pravilnik o redu u luci  

  Namjena obale u luci Brna

 Prikaz područja na karti Google Earth

Luka Brna ima kopneni dio površine 826 m2, a akvatorija 4.460 m2 .
Duljina obale je 96 metara od čega se 48 koristi kao operativna obala, a ostatak se koristi za komunalni vez.LUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr