LUKA:Cavtat

Latitude:42.5829190

Longitude:18.2161818

   Pravilnik o redu u luci Cavtat

  Namjena obale u luci Cavtat

 Prikaz područja na karti Google Earth

Luka Cavtat ima dva lučka bazena, jedan dio je Luka Cavtat, drugi dio je uvala Tiha.
Luka Cavtat je po svemu najveća i najvažnija luka u nadležnosti ove lučke uprave,
Ukupna duljina obale u luci Cavtat iznosi 413 metara (duljina izlomljene linije obale) od toga je dio obale na zapadnom kraju u duljini 185 metara namijenjen za komunalni vez, dio obale služi kao sezonski granični prijelaz (30 metara), najveći dio rive (150 metara) je namijenjen za komercijalni vez (uglavnom za mega jahte i jahte), 40 metara je namijenjeno trenutnom ukrcaju i iskrcaju putnika, najistočniji dio obale se zbog malog gaza koristi za komunalni vez. Ukupna površina kopnenog dijela lučkog područja je 1.438 m2 površina morskog dijela lučkog područja je 17.216 m2. Dubina uz obalu u zapadnom komunalnom dijelu luke je oko 2 metra, a u mandraču manje od 1 metra. Za ovaj dio luke je u toku izrada glavnog projekta sanacije i rekonstrukcije obale. Na zapadnom kraju rive je smješten sezonski granični prijelaz. Dubina uz obalu graničnog prijelaza i dalje prema istoku u dijelu koji je namijenjen komercijalnom vezu za mega jahte je od 8 do 4 metra, dubina u dijelu luke namijenjenom trenutnom ukrcaju i iskrcaju putnika i robe je oko 3 metra.
Drugi dio luke Cavtat je uvala Tiha, lučko područje uvale Tiha se proteže od istezališta za barke do kraja parkinga i obuhvaća 2.820 m2 kopna i 5.660 m2 morske površine. Najveći dio kopnene površine se koristi kao parking, izgrađena obala je duga 110 metara, najveći dio obale u dužini od otprilike 80 metara se koristi za komunalni vez malih plovila dok se na preostalih 30 metara vežu ribarice i plovila za prijevoz putnika. Neizgrađen je dio obale u dužini 120 metara (dio uz parking). Ovaj dio obale bi se mogao koristiti samo u ljetnom periodu s obzirom na izloženost buri. U uvali Tiha su izvedeni radovi uređenja obalnog pojasa koje je financirala općina KonavleLUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr