LUKA:Pomena

Latitude:42.7888

Longitude:17.3425

   Pravilnik o redu u luci  Pomena

  Namjena obale u luci Pomena

 Prikaz područja na karti Google Earth

Luka Pomena ima površinu od 1.668 m2 i akvatorij od 394.610 m2 duljina obale je 226 metara. Dio obale se koristi za privez brodova za višednevne izlete u domaćoj plovidbi, dio za nautički vez, a ostali dio kao operativna obala.
Luka Pomena je smještena ispred hotela Atlas Odisej – jedinog hotela na MljetuLUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr