LUKA:Klek

Latitude:42.9426

Longitude:17.5648

  Namjena obale u luci Klek

 Prikaz područja na karti Google Earth

Luka Klek je betonirani mulić površine 130 m2 sa pripadajućim akvatorijem površine 407 m2 smješten uz pješčanu plažu.

Cjelokupna obala (7,5 m) se koristi kao operativna obalaLUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr