LUKA:Hodilje

Latitude:42.8589

Longitude:17.6892

  Namjena obale u luci Hodilje

 Prikaz područja na karti Google Earth

Luka Hodilje je mala luka u Malostonskom zaljevu koja se koristi isključivo za privez plovila lokalnog stanovništva. Površina kopnenog dijela luke je 1.900 m2, a akvatorija 6.570 m2 Dduljina obale je 169 m. Veći dio kopna u luci je nasip nastao u zadnjih pedesetak godina. U dijelu luke smo 2006. godine izveli manje zahvate rekonstrukcije obalnog zida.

Glava mula i po dvadeset metara obale sa svake strane mula se koriste kao operativna obala, ostali dijelovi luke (140 m) se koriste kao komunalni vezLUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr