LUKA:Grščica

Latitude:42.9079

Longitude:16.7759

  Namjena obale u luci Grščica

 Prikaz područja na karti Google Earth

Luka Gršćica je mala lučica sa kopnenim dijelom površine 634 m2, i akvatorija 1.151 m2 duljina obale je 43 metara. Luka se koristi samo za privez plovila lokalnog stanovništva.

Obala (44 m) se koristi kao komunalni vezGalerija Slika


LUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr