LUKA:Crkvice

Latitude:42.9749

Longitude:17.3739

  Namjena obale u luci Crkvice

 Prikaz područja na karti Google Earth

Luka Crkvice je izgrađena za vrijeme Austrougarske kao luka za izvoz maslinova ulja i vina. Površina kopnenog dijela je 428 m2, a akvatorija 2.866 m2 duljina obale je 48 metara , dubina uz obalu je od 1 – 2 metra. Danas se koristi uglavnom samo za privez plovila lokalnog stanovništva.

Vrh glave mula i deset metara sa unutarnje strane mula se koriste kao operativna obala, ostali dio obale (70 metara) se koristi za komunalni vezGalerija Slika


LUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr