LUKA:Doli

Latitude:42.8065

Longitude:17.7942

  Namjena obale u luci Doli

 Prikaz područja na karti Google Earth


Luka Doli se nalazi u uvali ispod mjesta Doli. Ova luka je 2004 godine kompletno sanirana i dograđena je školjera. Dužina izgrađene obale je 156 metara, površina zaobalnog dijela je 336 m2 dok je površina morskog dijela luke 2.540 m2. Cijela luka je namijenjena za komunalni vez tj. za potrebe lokalnog stanovništva.

Glava vanjskog mula (4,5 m) se koristi kao operativna obala, ostala obala (100 m) se koristi za komunalni vez
Redni brojIme i prezime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30
31.
32.
33.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
LUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr