LUKA:Drače

Latitude:42.9301

Longitude:17.4505

  Namjena obale u luci Drače

 Prikaz područja na karti Google Earth

Luka Drače ima površinu kopnenog dijela od 1.895 m2, akvatorij 23.064 m2 i obalu duljine 330 metara. Luka je temeljito rekonstruirana 2005-2006 godine radove je financiralo Ministarstvo razvitka i obnove. Luka se malo koristi, uglavnom za vez lokalnog stanovništva.
Sanacija glavnog i sekundarnog lukobrana u luci Drače je bila
investicija od 4.900 000 kn ,a od toga učešće RH 4.500 000 kn.

Glava sjevernog mula (6 m) i trideset metara obale na vanjskoj strani sjevernog mula između glave mula i parapetnog zida mula se koriste kao operativna obala; trideset metara obale sa unutarnje strane sjevernog mula od glave mula prema sjeveru, kao i glava južnog mula (4 m) i dvadesetpet metara obale sa unutarnje strane južnog mula se koriste za nautički vez, ostali dio luke (185 m) se koristi za komunalni vezLUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr