LUKA:Duba Trpanjska

Latitude:43.025

Longitude:17.1708

  Namjena obale u luci Duba Trpanjska

 Prikaz područja na karti Google Earth

Luka Duba Trpanjska ima površinu kopnenog dijela 2.474 m2, akvatorij 11.926 m2 i obalu duljine 116 metara. Luka se koristi za vez brodica lokalnog stanovništva, a ponekad i za privez izletničkih plovila tj. brodova za višednevne izlete na kružnim putovanjima u domaćoj plovidbi. Ova Lučka uprava je 2004. godine izvela radove sanacije oštećenja koja su nastala kao posljedica nevremena.

Glava istočnog lukobrana i četrdeset metara obale sa unutarnje strane istočnog lukobrana od glave prema korijenu lukobrana se koristi kao operativna obala, ostali dio luke (90 m) se koristi kao komunalni vezLUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr