LUKA:Blace

Latitude:43.0019

Longitude:17.4791

  Namjena obale u luci Blace

 Prikaz područja na karti Google Earth

Luka Blace ima površinu kopnenog dijela 606 m2, akvatorija 2.159 m2 a duljina obale je 90 metara.

Cjelokupna obala (47 m) se koristi kao operativna obalaLUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr