LUKA:Kozarica

Latitude:42.7768

Longitude:17.4642

  Namjena obale u luci Kozarica

 Prikaz područja na karti Google Earth

Luka Kozarica ima površinu 685 m2, akvatorij 3.300 m2 i obalu duljine 56 metara. U 2000 g. je sanirana od oštećenja uzrokovanih udarom broda.

Glava mula (6 m) i deset metara od vrha mula sa unutarnje strane mula se koristi kao operativna obala, ostala obala (45 m) se koristi kao komunalni vezLUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr