LUKA:Kučište

Latitude:42.9798

Longitude:17.1156

  Namjena obale u luci Kučište

 Prikaz područja na karti Google Earth

Sanacija podmorskog dijela mula u luci Kučište 2002 g. u uznosu 86.000 kn
Sanacija kamenog pločnika 2003.g. u iznosu 172.600 kn.

Cjelokupna obala (70 metara) se koristi kao operativna obalaLUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr