LUKA:Kupari

Latitude:42.6186

Longitude:18.1907

  Namjena obale u luci Kupari

 Prikaz područja na karti Google Earth

Luka Kupari se nalazi u sklopu bivše VU Kupari u neposrednoj blizini nekadašnjeg hotela Galeb. Površina obalnog dijela je 668 m2 , površina morskog dijela je 1.886 m2 . Sama lučica je vrlo plitka tako da je na ulazu u dio luke zaštićen lukobranom dubina svega 80 cm. S obzirom na trenutno stanje luke financirali smo ponovnu ugradnju nekoliko poklopnica sa lukobrana koje je nevrijeme pomaklo sa njihovog mjesta.

Cjelokupna obala (45 m) se koristi kao operativna obala
LUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr