LUKA:Lovište

Latitude:43.0235

Longitude:17.0312

  Namjena obale u luci Lovište

 Prikaz područja na karti Google Earth

Luka Lovište ima kopneni dio površine 153 m2, a akvatorija 3.533 m2.
Duljina obale je 50 metara . Sam mul je duljine 38 metara koji je zbog male dubine iskoristiv samo na jednom dijelu.

Cjelokupna obala (70 m) se koristi kao operativna obalaLUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr