LUKA:Luka

Latitude:42.8631

Longitude:17.6808

Luka (Stonska) je mala luka u Malostonskom zaljevu koja se koristi isključivo za privez plovila lokalnog stanovništva. Površina kopnenog dijela luke je 1.439 m2, a akvatorija 5.586 m2 duljina obale je 170 m. U luci smo 2006. godine izveli manje zahvate rekonstrukcije obalnog zida i sanacije zaobalnih površina.

Glava mula duljine deset metara i dio istočne obale mula duljine dvadeset metara od glave mula se koriste kao operativna obala, ostali dijelovi luke (207 m) se koriste kao komunalni vezLUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr