LUKA:Molunat

Latitude:42.4518

Longitude:18.435

  Namjena obale u luci Molunat

 Prikaz područja na karti Google Earth

Sadašnje lučko područje obuhvaća mul duljine 29 metara. Površina kopnenog dijela luke je 412 m2 površina akvatorija je 1172 m2. Mul dužine 29m je dosada popravljan 2002. godine, kada je popravljen sjeverozapadni dio mula.
Cjelokupna obala (29 m) se koristi kao operativna obalaLUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr