LUKA:Okuklje

Latitude:42.7272

Longitude:17.6712

  Namjena obale u luci Okuklje

 Prikaz područja na karti Google Earth

Obala površine 662 m2 i akvatorij površine 23.291 m2 , duljina obale je 83 metara od čega na mulu 32 metra. Luka se koristi za privez nautičara i kao sigurno zaklonište za brodove na linijskoj plovidbi koji inače noće u luci Sobra –Zaglavac.

Sjeverni dio rive u duljini od 10 metara se koristi kao operativna obala, ostala obala (34 m) se koristi kao nautički vez,LUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr