LUKA:Pasadur

Latitude:42.7657

Longitude:16.8224

  Namjena obale u luci Pasadur

 Prikaz područja na karti Google Earth

Luka Pasadur ima površinu kopnenog dijela 113 m2, akvatorija 490 m2 a duljina obale je 23 metra. Koristi se za nautički vez. U neposrednoj blizini je luka nautičkog turizma.

Pet metara obale uz sjeverozapadni rub lučkog područja se koristi kao operativna obala, ostali dio obale (18 m) se koristi za nautički vezLUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr