LUKA:Perna

Latitude:42.9745

Longitude:17.1382

  Namjena obale u luci Perna

 Prikaz područja na karti Google Earth

Luka Perna ima dva bazena, prvi se nalazi na obalnom dijelu nekadašnjeg vojnog odmarališta Perna i ima kopneni dio površine 225 m2, a akvatorija 565 m2 .
Sastoji se od dijela pješčane plaže na kojoj je izgrađen betonski mulić duljine 14 metara koji se zbog male dubine može koristiti samo na jednom malom dijelu.
Drugi bazen je predviđen za izgradnju nove trajektne luke koja bi zamijenila neodgovarajuću luku u Orebiću i ima kopneni dio površine 10.530 m2, a akvatorija 34.952 m2. Projekt ove luke je kandidiran za financiranje iz strukturnih fondova EU.

Cjelokupna obala (10 metara) se koristi kao operativna obalaGalerija Slika


LUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr