LUKA:Polače

Latitude:42.786

Longitude:17.3784

Luka Polače je ulazna luka za javni putnički promet prema NP Mljet, koristi se za potrebe brzobrodske linije Dubrovnik – Šipan-Sobra-Polače-Korčula-Ubli. Površina kopnenog dijela je 647 m2 ,a akvatorija 712.400 m2
Ovako veliki akvatorij je posljedica smještaja luke u NP Mljet. Kako se granica parka proteže do linije 500 metara od obale otoka, lučko područje tako obuhvaća dva plovna kanala između otočića sve do ruba nacionalnog parkaLUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr