LUKA:Prižba

Latitude:42.9059

Longitude:16.7936

Luka Prižba ima opisno definirano lučko područje kao izgrađeni mul površine oko 250 m2 , dubina mora uz obalu je mala .

Glava mula se koristi kao operativna obala, ostali dio obale se koristi kao komunalni vezLUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr