LUKA:Srebreno

Latitude:42.6207

Longitude:18.1987

  Namjena obale u luci Srebreno

 Prikaz područja na karti Google Earth

Luka Srebreno nalazi se na poluotoku smještenom jugozapadno od istoimenog mjesta.
Površina obalnog dijela je 2.130 m2, a površina morskog dijela je 2.812 m2.
U 2009 godini je dovršena sanacija oštećenja obale.

25 metara obale od zapadnog kraja obale (uz istezalište) se koristi kao operativna obala, slijedećih 50 metara se koristi kao nautički vez, preostala obala prema istoku (9 m + 13 m + 6 m) se koristi kao operativna obalaLUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr