LUKA:Sreser

Latitude:42.9478

Longitude:17.4442

  Namjena obale u luci Sreser

 Prikaz područja na karti Google Earth

Luka Sreser je mala luka površine kopnenog dijela 510 m2, akvatorija 3.497 m2.
Duljina obale je 90 metara od čega je na najvećem dijelu obale dubina mora ispod 50 cm, na ostalom dijelu ispod 1 metra, a tek na glavi dva mula je dubina 1,4 odnosno 1,8 metara.

Cjelokupna obala (80 m) se koristi kao operativna obalaGalerija Slika


LUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr