LUKA:Ston

Latitude:42.8343

Longitude:17.6967

  Namjena obale u luci Ston

 Prikaz područja na karti Google Earth

Luka Ston nalazi se u dnu Stonskog kanala, dužina obale je 190 metara .
Površina zaobalnog dijela je 940 m2 dok je površina morskog dijela luke 7.235 m2.
Luka je plitka (uz obalu ima 2 metra dubine) povezana je sa morem uskim i plitkim kanalom koji je označen plutačama.

Deset metara obale uz južni rub mula se koristi kao operativna obala, četrdeset metara mula od operativne obale prema sjeveru se koristi kao nautički vez, ostali dio luke (109 m) se koristi kao komunalni vezLUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr