LUKA:Sv Mihovil

Latitude:42.7722

Longitude:16.895

  Namjena obale u luci Sv Mihovil

 Prikaz područja na karti Google Earth

Luka Sveti Mihovil izgrađena je u vremenu između prvog i drugog svjetskog rata tj. za trajanja talijanske vlasti kao glavna teretna luka na otoku. Luka je izrazito izložena vjetrovima iz četvrtog kvadranta ( zapad – sjeverozapad – sjever)
Duljina obale je 120 metara od čega je na dijelu obale duljine 40 metara dubina manja od dva metra.

Cjelokupna obala (118 m) se koristi kao operativna obalaLUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr