LUKA:Sutvid

Latitude:42.9173

Longitude:17.4701

  Namjena obale u luci Sutvid

 Prikaz područja na karti Google Earth

Luka Sutvid je mala luka isključivo za privez plovila uzgajivača školjaka i ribe čija se uzgajališta nalaze u neposrednoj blizini luke.
Površina kopnenog dijela je 1.397 m2, akvatorija 4.092 m2, a duljina obale je oko 60 metara.

Glava najistočnijeg mula (5,5 m) se koristi kao operativna obala, ostali dio luke (200 m) se koristi kao komunalni vezGalerija Slika


LUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr