LUKA:Trstenik

Latitude:42.9157

Longitude:17.4

   Pravilnik o redu u luci  Trstenik

  Namjena obale u luci Trstenik

 Prikaz područja na karti Google Earth

Luka ima kopneni dio površine 1.200 m2, a akvatorija 8.861 m2 duljina obale je 204 metara. Sam lukobran je dug 96 metara i za lijepog vremena je moguće vezanje većih plovila sa vanjske strane tj. na parapetni zid lukobrana.LUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr