LUKA:Zaklopatica

Latitude:42.7728

Longitude:16.874

   Pravilnik o redu u luci Zaklopatica

  Namjena obale u luci Zaklopatica

 Prikaz područja na karti Google Earth

Luka Zaklopatica ima obalu duljine 250 metara od čega je 100 metara namjenjano za vez nautičara, a ostalo je komunalni vez. Nalazi se u vrlo zaštićenoj uvali u kojoj postoji još par privezišta ispred ugostiteljskih objekata na obali. Luka je obnovljena prije osnivanja ove lučke uprave i to od strane Ministarstva obnove i regionalnog razvoja. Ova lučka uprava je 2001. godine sanirala oštećenje školjere nastalo uslijed nevremena.LUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr