LUKA:Žuljana

Latitude:42.8912

Longitude:17.4522

   Pravilnik o redu u luci Žuljana

  Namjena obale u luci Žuljana

Luka Žuljana ima kopneni dio površine 785 m2, akvatorij 13.365 m2.
Obala je duljine 166 metara od čega je samo lulobran 60 metara .
Lukobran više puta popravljan u podmorskom dijelu, a 2005. godine je potpuno zamijenjen pločnik na lukobranu.
Luka se koristi za vez plovila lokalnog stanovništva, a dio luke je rezerviran za potrebe nautičara.
Luka je smještena neposredno do velike pješčane plaže na način da lukobran uz luku štiti i dio plaže.LUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr