LUKA:Broce

Latitude:42.8223

Longitude:17.7163

  Namjena obale u luci Broce

 Prikaz područja na karti Google Earth

Luka Broce nalazi se na ulazu u uži unutarnji dio Stonskog kanala, sastoji se od dva mula od kojih je jedan registriran kao kulturna baština. Drugi mul je izgrađen pedesetih godina prošlog stoljeća.
Površina obalnog dijela je 367 m2 dok je površina akvatorija 2.695 m2.
Ukupna duljina obale je 185 metara ali je more uz obalu uglavnom plitko najvećim dijelom ispod 1 metar dubine, a na glavi jednog od mulova imamo dubinu od 2 metra. Luka se koristi za privez plovila lokalnog stanovništva. Prošle godine je izvršena sanacija mula.

Glava zapadnog mula (5,5 m) se koristi kao operativna obala, ostala obala (92 m) se koristi kao komunalni vezLUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr