LUKA:Ploče-Mala Pošta

Latitude:43.0546

Longitude:17.4336

Luka Ploče – Mala Pošta je  luka koja se koristi isključivo za komunalni vez .

Cjelokupna obala ( 782 m) se koristi za privez plovila lokalnog stanovništva.

U toku je postupak sklapanja ugovora o korištenju komunalnog veza sa korisnicima.Galerija Slika


LUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr